Vedení účetnictví

Ceník je platný od 1.1.2019.
Uvedené ceny jsou konečné, tzn. že nebudou navýšeny
o daň z přidané hodnoty ve výši 21% - nejsem plátce DPH

Zaúčtování položky v účetnictví / položka 17,00 Kč
Zaúčtování položky v bance 15,00 Kč
Přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti 800,00 Kč
Souhrnné hlášení 300,00 Kč
Kontrolní hlášení 800,00 Kč
Přiznání k dani silniční (1. auto) 160,00 Kč
Přiznání k dani silniční (2. až 5. auto) 130,00 Kč
Přiznání k dani silniční (6. a další auto) 80,00 Kč
Přiznání k dani z nabytí majetku 600,00 Kč
Přiznání k dani z příjmů PO - rozvaha + výkaz zisků a ztrát + příloha (zkrácený rozsah) 1 900,00 Kč
Přiznání k dani z příjmů PO - rozvaha + výkaz zisků a ztrát + příloha (plný rozsah) 2 500,00 Kč
Digitalizace účetní závěrky a zaslání na příslušný rejstřík 500,00 Kč
Sepsání vnitřních směrnic společnosti (dle rozsahu) od 2 000,00 Kč
Hodinová sazba 370,00 Kč

 

 

Ing. Markéta Hladká

Účetní a daňová kancelář

Tel.: +420 724 135 616

hladka@ucetnibreclav.cz

www.ucetnibreclav.cz